Powered by Pecha Kucha: Suksess uten dødpunkter

Powered by Pecha Kucha: Suksess uten dødpunkter

Norsk naturfotofestival var tidlig ute med en Pecha Kucha-inspirert programpost, Siden har flere festivaler fulgt etter.

Når en fotograf har 400 sekunder på  seg til å presentere 20 bilder, blir det en fortettet visuell fortelling uten dødpunkter. Publikum har likt denne formen for bildevisning svært godt, og etter starten i 2014 har en Pecha Kucha-inspirert seanse vært på programmet på fire av de seks festivalene som har vært arrangert så langt.

– Den skaper et taktskifte  for publikum og betyr et kjærkomment, dynamisk avbrekk mellom de lengre og tyngre foredragene. På en enkel og tidsbesparende måte får du mulighet til å bli kjent med en rekke fotografer, sier leder for programkomiteen, Pål Hermansen.

– Det bare må bli en suksess, mente han før den første festivalen i 2014. Og suksess har det blitt!

– Vi har noen og enhver litt å lære av Pecha Kucha-konseptet.  Det å kunne konsentrere og forenkle et budskap slik at det når fram til folk uten spesiell fagkunnskap om emnet er alltid en utfordring.  Mange forskere er detaljorienterte og unngår direkte tale fordi  de er redde for å si noe feil, mens kunstnere og andre kreative mennesker ofte er så emosjonelt engasjerte at de ender i store ordgyterier. På en Pecha Kucha-forestilling må alle som én innrette seg etter reglene og skrelle  bort sikkerhetsnett  og innpakning.  Det fører til at essensen og historien blir satt i høysetet, slik at det blir lettere å forstå hva personen egentlig mener og hva budskapet er, sier Pål Hermansen.

Dette er årets seks Pecha Kucha-deltakere:

Hans Jacob Finstad: Gode øyeblikk

Hans Jacob Finstad er født i Svolvær, men vokst opp i Oslo-området.  Siden barnsben har han hatt foto som lidenskap.  Som fotograf har han alltid vært opptatt av naturen.  Det er for han stedet for rekreasjon og livsglede.  Der henter han styrke og inspirasjon til livet.  

– Gjennom mine bilder ønsker jeg å berøre mennesker, sier han.

Finstad har utgitt to bøker som har gått i store opplag, og bidratt med bilder til flere bøker.

– Det er detaljene som fanger meg mest når jeg fotograferer; å se det store i det lille; å ha lite informasjon i bildet slik at det jeg ønsker å formidle tydeliggjøres, sier han.

Som fotograf lager han blant annet bildespill hvor musikken skal fremheve bildene.  –– –– Under foredraget på naturefestivalen på Ski ønsker jeg at tekst og bilde skal forsterke hverandre, sier Hans Jacob Finstad.

Jannicke Wiik-Nielsen: Skremmende vakkert

Er det virkelig mulig? Det spørsmålet stiller Jannicke seg hver gang hun fotograferer et lite småkryp i elektronmikroskopet. Et fotoapparat som forstørrer tusenvis av ganger og som bare de færreste har tilgang til. I elektronmikroskopet åpenbarer det seg en fascinerende liten verden som Jannicke brenner etter å vise frem. Hun bruker elektronmikroskopet i jobben sin som forsker ved Veterinærinstituttet, men fotograferingen av småkryp har etter hvert blitt et heltidsprosjekt. Bildene hennes har deltatt i flere internasjonale utstillinger og vekker oppmerksomhet både hos liten og stor. I Norge turnerer for tiden insektutstillingen ‘Våre små venner’ og i august utgis boken med samme tittel. Nå gleder hun seg til å la oss møte småkrypene ansikt til ansikt.

Heidi Mellingen: Vilt, vått og vakkert

Heidi Mellingen er en naturfotograf som liker at bildene hennes har dybde og vekker gode følelser. Håpet er at andre skal bli glad i naturen og få lyst til å ta vare på den. Som nestleder i BioFoto er hun aktivt med i naturfotomiljøet i Norge. Jurydeltakelsen i Villmarksliv sin konkurranse «Fotojakta» gjør at hun får inspirasjon til å ta nye bilder, kanskje annerledes enn hun ellers ville ha gjort.

– Naturfotofestivalen på Ski er årets sosiale happening hvor jeg treffer likesinnede, venner og bekjente fra hele landet, forteller hun.

Hverdagen er hjemme i Oslo hvor hun har et fotoskjul i skogen der hun koser seg med å observere dyr- og fuglelivet tett på.

– Jeg drar like godt på tur i skog og fjell med både makrolinse og vidvinkel. Fellesnevneren er kanskje at jeg liker vær – dårlig vær. Noen av disse opplevelsene vil jeg gjerne dele med festivaldeltakerne, sier hun.

Jan Lillehamre: Menneskeskapte elementer i naturen

Jan Lillehamre  er en lokal fotograf bosatt på Siggerud i Nordre Follo, men med profesjonell base i Oslo.

Han har alltid hatt en fascinasjon for menneskeskapte elementene i naturen.

Han tar for seg vår relasjon, og konflikt, til naturen og Lillehamre inviterer betrakteren inn i grenselandet mellom den menneskelige eksistens og hvordan vi tilpasser oss den.

Han har jobbet som kommersiell fotograf i over 20 år. Han jobber med en rekke store selskaper og reiser mye rundt i verden på foto oppdrag.

Liv Randi Lind: De nære ting

Liv Randi Lind er vesteråling bosatt i Os i Hordaland.

Hun har fotografert siden 11-12 års-alderen, men fikk sitt første speilreflekskamera for rundt 30 år siden.  

Hun er «altetende» innen naturfoto – dyr, fugler, landskap, makro. 

– Jeg bruker nesten all min fritid i naturen – både til sjøs, i skogen og til fjells.

Alle mine bilder er fra Norge, og fra egne turer, forteller hun.

Sammen med mannen sin , Oddmund Lunde, har hun gitt ut to bøker.

Pia Läbom: Tron, hoppet og kärleken

– Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger. Men da jeg skaffet meg mitt første kamera, var det nettopp lykke jeg kjøpte, sier Pia Läblom.

Selv om hun fotograferer «bare» for moro skyld har hun fått oppleve mye og tatt seg til mange steder som hun eller ikke ville ha kommet til.

– Uten fotointeressen ville jeg heller ikke ha truffet mange av de fantastiske menneskene som jeg har møtt opp gjennom årene – for ikke å snakke om alle mine spennende og fine møter med dyr og med Moder jord. Dette er møter som jeg er evig takknemlig for, sier hun.

Bildevurdering på direkten

Bildevurdering på direkten

På årets festival blir det igjen bildevurdering på direkten,  denne gangen med helt nye folk på scenen.

Totalt vil vurderingen omfatte mellom 20 og 30 bilder, og her er det mye å lære for naturfotografer som er oppatt av kvaliteten på naturbildene sine.

De tre som vurderer bildene vil reflektere over innhold og teknikk, naturfotografiets ulike sjangere, og beskrive hvordan de opplever bildet og bildets kvaliteter i forhold til det fotografen ønsker å formidle.

Dette er de tre som i år skal vurdere bildene:

Tom Schandy:

Foto: Baard Næss

Tom Schandy er godt kjent for de aller fleste naturinteresserte fotografer. Han har vært naturfotograf og naturbokforfatter på heltid de siste 20 årene. Hans bilder har vunnet i store internasjonale fotokonkurranser, blant annet Wildlife Photographer of the Year i England og Glanzlichter i Tyskland. Han har også sittet i juryen til Wildlife Photographer of the Year, i tillegg til at han er fast jurymedlem i Nordic Nature Photo Contest (NNPC). Schandy har gitt ut 40 bøker, hvorav to har blitt kåret som «Årets pandabok» av WWF Sverige. De siste 10 årene har han også vært en av redaktørene og eierne av magasinet Natur&Foto, og i regi av bladet leder han også workshops og fototurer over hele verden. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, med hovedfag (master) i ornitologi/økologi.

Anne Lise Flavik:

Anne Lise Flavik er kreativ leder for Blueberry Photography i Oslo, et forholdsvis nystartet selskap som tilbyr workshops, masterclass og events for næringslivet og fotoentusiaster.

Hun har lang erfaring som frittstående fotograf med mange krative prosjekter bak seg. I tillegg har hun i mange år samarbeidet med blant andre Morten Krogvold og  Alex og Rebekka Norris Webb  om å arrangere ulike workshops og kurs utenfor Norge.

I 10 år var hun også programansvarlig  og daglig leder for en av Norges mest kjente fotofestivaler, Nordic Light i Kristiansund.

Hun har vært redaktør for flere bokutgivelser, og før hun var med å starte Blueberry Photography, var hun prosjektansvarlig for Fotografiets Hus som etter planen skal etableres på Sukkerbiten i Bjørvika i Oslo.

Anne Biringvad:

Anne Biringvad har arbeidet som billedkunstner siden hovedfag i maleri ved SHKS i 1992. 

Hun har også utdanning i pedagogikk fra HIO og har arbeidet med K &H undervisning, kunstformidling og billedveiledning i offentlig og privat regi siden 2003.

– Mitt hovedanliggende har alltid vært de formale problemstillingene ved billeddannelse og de abstrakte elementene i komposisjon uavhengi stil og sjanger. Jeg har selv arbeidet med olje og akryl maleri, grafikk, tegning, tekstil, video, performance og installasjon. Jeg er opptatt av materiel og immateriel kulturarv, og jeg benytter andres verk og håndverk som readymades i montasjer og installasjoner, sier hun.

Hun har gjort flere objekter og omfattende produksjoner med bruk av ullbroderi. Hennes siste prosjekter fokuserer på det abstrakte formspråket som utgjør forbindelseslinjen mellom folkekunst og modernismen. Dette var utgangspunkt for utstillingsproduksjon «Åttekrossen» på Sigdal museum i sommer med Kristin Lindberg og verket «Visual Voices», utsmykkingsoppdrag for Kulturforvaltningen i Stockholm på Danderyd sykehus. Hun er innkjøpt av KODE Museum i Bergen 2012 med appropriasjon av gammelt ullbroderi. 

Temautstilling: Østmarka, den bynære nasjonalparken

Temautstilling: Østmarka, den bynære nasjonalparken

De fleste nasjonalparker ligger høyt til fjells eller langt mot nord. For å sikre et representativt vern mangler vi en nasjonalpark i de lavereliggende skogsområdene på Østlandet. Den siste muligheten ligger i Østmarka.

Tekst: Espen Bratlie og Per Flakstad

Foto: Svein Grønvold

Norsk Naturfotofestival er en upolitisk organisasjon som i utgangspunktet ikke tar stilling til politiske spørsmål. Men festivalen er tuftet på en grunnleggende holdning om verdien av uberørt natur, vern av sårbare områder og bevaring av artsmangfold. Derfor mener Norsk Naturfotofestival at engasjementet og arbeidet med å etablere en nasjonalpark i Østmarka er viktig.

Som et ledd i dette engasjementet har vi år en temautstilling i Follosalen i 3. etasje på Thon Hotell i Ski med bilder fra områdene som vil utgjøre en nasjonalpark i Østmarka.

Som naturfotografer – både profesjonelle og amatører – er vi opptatt av  de mulighetene som bynær, uberørt natur gir den store befolkningen på Østlandet for rekreasjon og friluftliv. Opprettelsen av en nasjonalpark gir muligheten til å bruke området aktivt, både til uorganiserte friluftsaktiviteter og til villmarksturisme, som ser ut til å være et marked i vekst.

Tanken om en nasjonalpark oppsto høsten 2011. Styret i Østmarkas Venner mente at særlig det avsidesliggende myrområdet Skogsmåsan med omkringliggende intakte skogsmiljø burde reddes for fremtiden. En rekke frilufts- og naturvernorganisasjoner støtter forslaget om en nasjonalpark.

Østmarka, som ligger i kommunene Oslo, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog og Rælingen, har rike naturkvaliteter.  Et stort innslag av gammelskog setter sitt preg på området. Det er registrert 103 ulike rødlistearter. 34 av disse er knyttet til gammelskog.

Markaloven tar vare på friluftslivsinteressene i Oslomarka og i Østmarka, men beskytter ikke mot skogbrukstiltak, og gir heller ikke en helhetlig beskyttelse av naturgrunnlaget. Vern etter naturmangfoldloven er derfor best egnet til å gi Østmarka en helhetlig og varig beskyttelse.Både Fylkesmannen og Miljødirektoratet har i løpet av det siste året konkludert med at verneverdiene i en del av Østmarka er så store at området kan vernes som nasjonalpark. Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag av regjeringen med å starte den formelle prosessen som forhåpentligvis vil føre fram til etablering av nasjonalpark.